Životna priča jednog hirurga : Mihailo Vučinić

Životna priča jednog hirurga : Mihailo Vučinić
Mihailo Vučinić(autor)
Izdavač: Prometej – Novi Sad

Knjiga sećanja dr sci Mihaila Vučinića, jednog od najpoznatijih i najpriznatijih kardiohirurga u Srbiji, koju su, posle njegove smrti (2005) priredile njegova supruga Lucija Vučinić i kćerka Vesna Vučinić-Nešković.""Iako nisam medicinar, knjigu sam pročitao sa neskrivenim uzbuđenjem osećajući da ju je pisao čovek izuzetnog medicinskog znanja, a istovremeno humanista u najboljoj tradiciji evropskog čovekoljublja. Tekst je napisao čitko, a pred čitaocima se razvija jedna neobična "životna priča"…
…Poruke Vučinićeve knj

ige su višeslojne i one uvek polaze od visoko postavljenih etičkih zahteva, a samim tim one daleko nadmašuju usko profesionalan okvir iz kojeg su potekle….
…Autentično svedočanstvo o naporima da se kardiovaskularna medicina u Srba uključi ravnopravno u savremeni razvoj evropske i svetske medicine. Za ovakav misionarski zadatak Vučinić je posedovao sve vrline: upornost, sjajno, vrhunsko školovanje u velikim klinikama sveta, gotovo fanatičnu ponesenost za svoj poziv i neverovatnu ličnu hrabrost. Bio je pravi borac za svoje medicinske ideale koje on gotovo uokviruje iskrenim rodoljubljem. Tako se zaokružuje pravi značaj ove izuzetne ličnosti i njegove memoarski sročene knjige.
Akademik Dejan Medaković
Mihajlo Vučinić, Dr. Sc. (Srpske Moravice,1932 – Beograd, 2004), doktor medicinskih nauka, osnivač kardiohirurgije, načelnik službe kardiohirurgije (1976-1992) i direktor na klinici ""Dedinje"" (1986-1992). Bio je stariji konsultant i stariji predavač na Medical University of South Africa u Pretoriji i inostrani konsultant-kardiohirurg na Centre Cardio- Thoraque de Monaco u Monaku. Usavršavao se na više univerziteta u SAD, Nemačkoj, Čehoslovačkoj…Gostujući predavač bio je u SAD, Kini, Rusiji… Bio je član više domaćih i međunarodnih profesionalnih udruženja i predsednik Nevladine humanitarne organizacije ""Nada za zdravo srce"".
Mihajlo Vučinić uradio je preko 5.300 operacija na otvorenom srcu. Pronašao je ""Vučinićev sistem za lokalno hlađenje srca"". Objavio je 240 naučnih i stručnih radova i tri knjige iz oblasti kardiologije.


2007; ćirilica; 24 cm; 316 str.; 978-86-515-0072-8;