Žene i mali biznis (od ideje do realizacije) : Profil i profit 2 : Mirjana Radović

Žene i mali biznis (od ideje do realizacije) : Profil i profit 2 : Mirjana Radović
Profil i profit 2

Mirjana Radović(autor)
Izdavač: Poslovni biro

Neke od tema, kojima se bavi ova knjiga su:
1. Mali biznis i žene – kako uskladiti tradiciju sa savremenim poslovnim izazovima
2. Izbor pravog biznisa po vlastitoj meri
3. Načini obavljanja malih biznisa i njihove vrste koje ženepreferiraju – obavljanje biznisa kod kuće, franšizing, e biznis itd.
4. Žene lideri u malom biznisu – istraživanje kod nas i u svetu
5. Inhibirajući faktori koji umanjuju uspeh u poslu
6. Novi stilovi menadžmenta koje žene diktiraju
Pored ovih osnovnih tema, knjiga obiluje savetima, idejama itestovima. Inače, reč je o prvoj knjizi te vrste kod nas. Knjiga nije

namenjena samo ženama, već i muškarcima koji žele da unapred sagledajupo čemu se smatra da će žene sve više obeležiti savremeni ekonomskirazvoj 21. veka.


2005; latinica; 20 cm; 164 str.; 86-7889-193-9;