Zbornik obrazaca za praktičnu primenu : Zakona o parničnom postupku, ugovora o poklonu, Zakona o vanparničnom postupku, Zakona o krivičnom postupku, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o izvršnom postupku, Zakona o upravnim sporovima, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o nasleđivanju

Zbornik obrazaca za praktičnu primenu : Zakona o parničnom postupku, ugovora o poklonu, Zakona o vanparničnom postupku, Zakona o krivičnom postupku, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o izvršnom postupku, Zakona o upravnim sporovima, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o nasleđivanju
Zakona o parničnom postupku, ugovora o poklonu, Zakona o vanparničnom postupku, Zakona o krivičnom postupku, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o izvršnom postupku, Zakona o upravnim sporovima, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o nasleđivanju

Snežana Knežević, Živana Đukanović(autor)
Izdavač: Poslovni biro

Ostali naslovi iz oblasti: Pravo


2005; latinica; 24 cm; 490 str.; 86-7889-202-1;