Zbirka pravosudnih zakona – 4. izmenjeno izd.

Zbirka pravosudnih zakona - 4. izmenjeno izd.
Izdavač: Poslovni biro

Skupština Srbije usvojila je set pravosudnih zakona ("Sl. glasnik RS", broj 101 od 20.11.2013.), među kojima i Zakon o sedištima i područjima sudova i tužilaštava, koji predviđa da 66 osnovnih sudova (do sada 34) sa 29 sudskih jedinica i 58 javnih tužilaštava počne da funkcioniše od 1. januara 2014. godine.
Nova mreža sudova usvojena je kako bi se otklonili nedostaci postojeće, budući da se pokazala kao neefikasna, a građanima je otežavala pristup pravdi.
Usvojene su i izmene Zakona o uređenju sudova, sudijama i o javnom tužilaštvu.Novine u izmenama Z

akona o uređenju sudova odnose se na promenu nadležnosti osnovnih i viših sudova, kao i propisivanje posebnog postupka za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku o kojem će se odlučivati u okviru sudskog sistema.To znači da ustavna žalba neće biti jedino pravno sredstvo koje stranka ima zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, kao što je do sada bilo.
OVO NOVO izdanje ZBIRKE PRAVOSUDNIH ZAKONA sadrži OSAM ZAKONA u potpunim tekstovima sa NAJNOVIJIM izmenama i dopunama, i to: 1. NOVI ZAKON o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaca; 2. ZAKON o uređenju sudova; 3. ZAKON o sudijama; 4. ZAKON o Visokom savetu sudstva; 5. ZAKON o javnom tužilaštvu; 6. ZAKON o Državnom veću tužilaca; 7. Zakono pravosudnoj akademiji;10. ZAKON o Ustavnom sudu.

Prikaži više


4. izdanje, 2014; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 256 str.; 978-86-7889-411-4;