Zakon o autorskom i srodnim pravima sa registrom pojmova : Gordana Stanojčić

Zakon o autorskom i srodnim pravima sa registrom pojmova : Gordana Stanojčić
Gordana Stanojčić(autor)
Izdavač: Poslovni biro

Potpuni tekstovi Zakona iz oblasti intelektualne svojine:
1. Zakon o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/09, 99/11 i 119/12)
2. Zakon o pravnoj zaštiti dizajna ("Sl. glasnik RS", br. 104/09)
3. Zakon o patentima ("Sl. glasnik RS", br. 99/11)
4. Zakon o oznakama geografskog porekla ("Sl. glasnik RS", br. 18/10)
5. Zakon o inovacionoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/05 i 18/10)
6. Zakon o žigovima ("Sl. glasnik RS", br. 104/09)
7. Zakon o zaštiti topografija integrisanih kola ("Sl. glasnik RS", br. 104/09)
8. Za

kon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006 i 104/2009 – dr. zakoni)


2013; Broširani povez; ćirilica; 21; 100 str.; 978-86-7889-486-2;