WENS – rečnik englesko-srpski/srpsko-engleski – CD : Mirko Plavšić

WENS - rečnik englesko-srpski/srpsko-engleski - CD : Mirko Plavšić
Mirko Plavšić(autor)
Izdavač: Mirko Plavšić – izdavač

Korisnici ovog rečnika su raznih zanimanja, obrazovanja i starosne strukture. Koriste ga svi podjednako, od učenika osnovnih škola do univerzitetskih profesora. Veoma je popularan među profesionalnim prevodiocima koji smatraju da su korišćenjem ovog rečnika uštedeli mnogo vremena i na taj način postigli bolje rezultate.
Jednostavnost upotrebe i automatska podešavanja ne zahtevaju nikakva računarska predznanja tako da njime lako rukuju i "mladi" i "stari".
Rečnik

"Wens" je potpuno kompatibilan sa svim "Windows" orijentisanim programima što prvenstveno znači da se na jednostavan način mogu prebacivati reči iz drugih programa i automatski prevoditi bilo na srpski, bilo na engleski. Ova opcija je posebno značajna za svakog korisnika koji u radu koristi "Windows" tekst procesore kao npr."Microsoft Word for Windows" ili prevodi tekstove sa Interneta.
Posebna pažnja posvećena je brzom pretraživanju reči. u rečniku "Wens" verzija 2.0. primenjeno je tzv. inkrementalno pretraživanje. To znači da korisnik upisuje reč, a rečnik je automatski pronalazi, bez potrebe da se aktivira neka dodatna opcija (u prethodnoj veziji je to bio pritisak na dugme ili Enter). "Wens" će na diskretan način obavestiti korisnika o tome da li je pronasao reč ili nije i u koliko je reč pronađena spremiti će je na posebnu listu gde je korisnik može pronaći bez potrebe da ponovo pretražuje rečnik.
Brzina pretraživanja je tolika da je nema smisla ni meriti, čak i na sporijim računarima rezultati će se pojavljivati "trenutno".
Kompletan rečnik je neprekidno pred očima korisnika i svaka reč je dostupna skrolovanjem uobičajenim "Windows" mehanizmom. U koliko se korisniku ne dopadne ova opcija postoji mogućnost da se iskljući.


0001; CD-ROM;