Vremenska rečenica : Ivana Antonić

Vremenska rečenica : Ivana Antonić
Ivana Antonić(autor)
Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića

Knjiga se bavi sintaksičko-semantičkom strukturom rečenice (rečeničnog kompleksa) sa integrisanom ekstenzivnom (razvijenom, nekondenzovanom) temporalnom klauzom (vremenskom zavisnom rečenicom) u standardnom srpskom jeziku na funkcionalno polivalentnoj građi ekscerpiranoj iz izvora koji priadaju vremenskom razdoblju od druge polovine 19. veka do 90-tih godina 20. Veka. Uvažav

ajući temeljna saznanja tradicionalnog pristupa i primenjujući najvrednije nalaze savremene lingvističke teorije i metodologije, knjiga pruža detaljan uvid u: sistemske procedure na nivou jednog tipa složene sintaksičko-semantičke strukture, karakteristike semantičke kategorije temporalnosti iskazane najsloženijom formalnom jedinicom, razvojne procese na nivou složenih sintaksičkih jedinica sa datim značenjem.


2001; Broširani povez;