Vezirova pravda : Kristijan Žak

Vezirova pravda : Kristijan Žak
Kristijan Žak(autor)

Ana Valter(prevod)

Izdavač: Plato

Egipatski vezir, Pazer i njegova supruga Neferete, glavni lekar u kraljevstvu, dolazi u sukob sa ministrom ekonomije koji se stavlja na čelo zaverenika. Razorivši državnu ekonomiju i usmerivši je isključivo u pravcu lične koristi, on je odlučio da poruši temelje na kojima počiva egipatska civilizacija. Shvatajući da je kucnuo čas konačnog obračuna, Pazer i Neferete nastoje da probiju začarani krug, i suprotstave se zaverenicima. Saveznika je, međutim, malo …


2000; ćirilica; 21 cm; 406 str.;