Vers les nouvelles politiques culturelles : les pratiques interculturelles engagées : Milena Dragićević Šešić

Vers les nouvelles politiques culturelles : les pratiques interculturelles engagées : Milena Dragićević Šešić
les pratiques interculturelles engagées

Milena Dragićević Šešić(autor)
Izdavač: Clio

Knjiga Vers les nouvelles politiques culturelles: Les pratiques interculturelles engagées (Za nove kulturne politike. Angažovane interkulturalne prakse) zbirka je tekstova prof. dr Milene Dragićević Šešić namenjenih frankofonim čitaocima.
Tekstovi, ranije objavljivani u različitim časopisima, zbornicima i knjigama, bave se širokim poljem kulturnih praksi i kulturnih politika u sredinama koje karakterišu kompleksne društvene, političke i kulturne promene – poput Balkana ili Bliskog istoka. Stavljajući akc

enat na važnost umetničkih i kulturnih pojava koji su u interakciji sa društvenim i političkim procesima, autorka daje dubinsku analizu promena u kulturi i predlaže nove modele kulturne politike koji su kreirani za specifične sredine (nasuprot preuzimanju već gotovih, „tuđih”).


2015; Broširani povez; latinica; 24 cm; 247 str.; 978-86-7167-054-8;