Uvod u opštu lingvistiku : Ranko Bugarski

Uvod u opštu lingvistiku : Ranko Bugarski
Ranko Bugarski(autor)
Izdavač: Zavod za udžbenike – Beograd

Ova knjiga je napisana prema programu istoimenog predmeta u 3. i 4. razredu kulturološko-jezičke struke u srednjim školama SR Srbije, ali se može koristiti i u druge svrhe, kao uvodno štivo o prirodi jezika i osnovama lingvistike. Njen cilj je da omogući upoznavanje sa osnovnim pojmovima i terminima nauke o jeziku, ali i da doprinese boljem razumevanju uloge jezika u životu ljudi. Ona uz to teži da kod mladog čitaoca podstakne interesovanje za jezičke pojave, sposobnost da ih vidi u novom svetlu i spremnost da izgradi valjane stavove i stvaralački odnos prema njima. Išlo se ka

jednom modernom, zaokruženom i celovitom pogledu na jezik, u duhu savremene lingvistike ali i aktuelnih interdisciplinarnih pristupa, sa naglaskom na opštim principima strukture i funkcionisanja ovog jedinstvenog obeležja čoveka.


6. izdanje, 2019; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 174 str.; 978-86-17-20021-1;