Uspomene : Ivan Aleksejevič Bunjin

Uspomene : Ivan Aleksejevič Bunjin
Ivan Aleksejevič Bunjin(autor)

Stojanka Babović(prevod)

Izdavač: Dereta
Naslov originala: Vospominani ja / I. A. Bunin

Poslednje za života objavljeno Bunjinovo delo „Uspomene“ (1950), sastoji se iz dva dela: „Autobiografske beleške“ i „Ličnosti“. Čovek izuzetno snažnog umetničkog talenta u nizu sažetih portreta ispoljio je i svetle i tamne strane svoje ličnosti, i izuzetan dar zapažanja i sažetog portretisanja. U portretima Rahmanjinova, Repina, Džeroma Džeroma, Lava Tolstoja, Čehova, Šaljapina, Petra Aleksandrova, Kuprina, Ertelja, Vološina i, delimično, Alekseja Nikolajeviča Tolstoja, Bunjin je pokazao izrazit smisao da zapazi u fizičkom izgledu, duhovnoj i moralnoj konstituciji ličnosti najkarakterističnije i da u maksimalno sažetom obliku to uobliči. Uopšte uzevši Bunjinove Uspomene


2005; latinica; 21 cm; 236 str.; 86-7346-513-3;