Upravljanje bankama i financijske usluge : Piter S. Rouz, Silvija K. Hadžins

Upravljanje bankama i financijske usluge : Piter S. Rouz, Silvija K. Hadžins
Piter S. Rouz, Silvija K. Hadžins(autor)
Izdavač: Mate

Dok ova knjiga ulazi u svoje osmo izdanje, svet kakav poznajemo se menja ubrzano. Finansijska preduzeća i usluge koje ona nude postaju sve više internacionalna i većina pružaoca finansijskih usluga raste, kako veličinom, tako i složenošću.
Udžbenik Upravljanje bankama i financijske usluge daje analizu širokog spektra finansijskih usluga i institucija, bilo da su one među divovima ili među manjim pružaocima. Oblikovan je tako da pomogne čitaocima svih nivoa, od studenata ili iskusnog menadžera tj. bankara koji ž

ele da razviju i usavrše menadžerske veštine i da se suoče sa kompleksnim problemima poput rizika, regulacije, tehnologije i konkurencije, koje bankari i menadžeri drugih finansijskih usluga vide kao svoje najveće sadašnje i buduće izazove.
U osmom izdanju raspravlja se o velikim promenama i događajima koji danas iznova oblikuju bankarske i finansijske usluge. Među ključnim događajima i najnovijim trendovima u tekstu pojavljuju se:
– Nova razmatranja o naporu američke i stranih vlada da „izvuku” sektor finansijskih institucija koristeći oruđa koja uključuju:
– kupovinu „loše” imovine
– podizanje pokrivenosti depozita osiguranjem
– akumularanje kapitala kako bi se apsorbovali ogromni finansijski gubici koje prave mnoge banke i drugi pružaoci finansijskih usluga
– jačanje regulatorne moći ključnih državnih agencija.
– Prošireni pogled na etiku u finansijskom sektoru s više primera nedavnih etičkih dilema.
– Detaljan pogled na američku centralnu banku, Sistem federalnih rezervi, kako se uspešno nosila s terorističkim napadima 11. septembra i kako je smirila zabrinuto tržište stambenih kredita usred slabljenja ekonomije.
– Pogled na krizu hipotekarnog tržišta i njen utjecaj na uslove na finansijskom tržištu i ekonomiju.
– Analiza investicione banke Bear Stearns i drugih firmi (kao što je Countrywide Mortgage) koje su bile žrtve poslednje kreditne krize 2001.–2008. koja je ponovo pokazala da su čak i najveće finansijske institucije podložne greškama: u ovom slučaju obilno trgujući na tržištu drugorazrednih hipotekarnih kredita.
– Povećano prepoznavanje mnogih (i sve većih) vrsti rizika koje okružuju finansijski sistem i prete mu, kao i objašnjenje kako se rizik može meriti i kako se njime može upravljati.
– Istraživanje novih finansijskih instrumenata i njihovih uticaja, uključujući opcijske hipotekarne kredite, povereničke prioritetne vrednosne papire, fondove kojima se trguje na berzi i obveznice sa rasponom.


8. izdanje, 2015; Broširani povez; latinica; 26 cm; 950 str.; 978-953-246-224-1;