U starini, ime mu beše Hemus : prilozi za malu geografsku čitanku : Borislav Čičovački

U starini, ime mu beše Hemus : prilozi za malu geografsku čitanku : Borislav Čičovački
prilozi za malu geografsku čitanku

Borislav Čičovački(autor)
Izdavač: Narodna knjiga – Alfa

Borislav Čičovački rođen je u Somboru 1966. godine. Diplomirao je i magistrirao obou na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, a diplomirao je i biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu istog univerziteta. Postdiplomske studije oboe završio je i na Svelnik ( Sweelnick) Konzervatorijumu u Amsterdamu. Kao solista i kamerni muzičar nastupa širom Evrope. U Holandiji je objavio dva romana i jednu zbirku pripovedaka kod amsterdamskog izdavača Fan Genep (Van Gennep), među kojima je i roman U starini, ime mu beše Hemus, koji je objavljen 2000. godine. Višestruki je dobitnik stipendija Holandskog književnog fonda i Fonda za kulturu grada Amsterdama. Kritičari ho

landskog lista NRC Handelsbald uvrstili su njegovu zbirku pripovedaka Crni kos a po polju božuri među najznačajnija književna dela balkanskih pisaca objavljenih u Holandiji. Izdavačka kuća Fagel iz Amsterdama priprema izdanja njegove nanovije zbirke pripovedaka i romana.


2006; ćirilica; 21 cm; 190 str.;