Tvrđava dosade : Refik Šećibović

Tvrđava dosade : Refik Šećibović
Refik Šećibović(autor)
Izdavač: HERAedu

Akademski kapitalizam je danas pred vratima svih visokoobrazovnih institucija; neke zemlje i univerziteti pokušavaju da mu se prilagode na različite načine, ali je već jasno da će se taj trend iz zapadnih zemalja preseliti u druge delove sveta. Kapitalizam se brzo uvlači kroz pukotine tržišne orijentacije univerziteta i na taj način uspeva da reorganizuje same institucije. Poveziva

nje sa privredom, formiranje zajedničkih projekata, globalnih istraživanja koja dobijaju na zamahu utiču na to da univerzitetske institucije gube onaj organizacioni oblik koji ih je odvajao od korporativnih organizacija, tako da danas pod uticajem globalizacije i konkurentnosti u svetu, akademski kapitalizam postaje pravac koji polako potiskuje raniji oblik organizovanja univerziteta… Osnovna karakteristika globalizacije jeste da će se obrazovanje pretvoriti u svakodnevni sistem sticanja kompetencija koji će karakterisati promenljivost, izbornost i mobilnost.


2016; Broširani povez; latinica; 22 cm; 145 str.; 978-86-7956-103-9;