Transkulturna Evropa – kulturna politika u Evropi koja se menja

Transkulturna Evropa - kulturna politika u Evropi koja se menja
Đorđe Krivokapić, Ljubica Brajer(prevod)

Izdavač: Clio
Naslov originala: Transcultural Europe / edited by Ulrike Hanna Meinhof and Anna Triandafyllidou

Koja su to ključna pitanja sa kojima se sreću tvorci evropske kulturne politike u XXI veku? Kako se kulturna politika na nivou metropole, nacije i Evrope bavi novim razvojnim tokovima koji usložnjavaju kulturnu i društvenu stvarnost savremene Evrope?
Ova knjiga nudi inovativnu procenu tih pitanja i ima za cilj da podstakne rasprave o putevima napretka kulturne politike. Na osnovu opsežnog teorijskog i empirijskog istraživanja koje je izveo tim međunarodnih stručnjaka, ova knjiga kritički se bavi razvojem kulturne politike i nudi nove teorijske mogućnosti za drugačije poimanje kulturne promene i kompleksnosti. Knjiga sad

rži niz zanimljivih studija o uticaju transkulturnih tokova između nekih velikih evropskih metropola (Berlin, London, Pariz) na relativno zatvorenu stvarnost nekih drugih evropskih glavnih gradova (Rim, Ljubljana), kao i na nove kulturne trendove koji se javljaju u velikim gradovima i u srcu, i na periferiji Evrope (Beč, Beograd) U svakom prilogu preispituje se odnos između kulturne različitosti, kulturne politike i imigracije. Tako ova knjiga pruža nova saznanja o ograničenjima nacionalnog okvira i o pojavi transnacionalne dinamike u velikim evropskim gradovima.


2008; Tvrd povez; latinica; 21 cm; 433 str.; 978-86-7102-302-3;