Svijetle senke : Bratislav R. Milanović

Svijetle senke : Bratislav R. Milanović
Bratislav R. Milanović(autor)
Izdavač: Prosveta – Beograd

U Svijetlim sjenkama Cvetko Lainović nastavlja, uz sve naglašeniju jezičku konciznost, da ispisuje svoja zapažanja o stvaranju, o umetniku, o delu, o vremenu, o ljubavi, o ženi, o božanskom, o vrednostima… Kao i u prethodnim knjigama meditativnih zapisa, a posebno u knjizi Misao slike, njegova uočavanja poseduju elektricitet neočekivanog otkrića i omamljivost poetske pregnantnosti. Najčešće uspeva da individualnom doživljaju obezbedi snagu univerzalnog iskustva i da, pri tome, ubedljivo sugeriše da je svet u kojem živimo sazdan od jedinstva nepredvidljivosti i zakonomernosti.
O autoru: Cvetko Lainović, akademski slikar, rođen je 1931. godine u Podgorici. Član je ULUS-a o

d 1956. godine. Izlagao je samostalno više od pedeset puta u Beogradu, Podgorici, Kragujevcu, Parizu, Njujorku, Vašingtonu, Briselu, Rimu, Firenci, Stokholmu, Rabatu, Amsterdamu… Objavio je sledeće knjige: Boje u noći (Nikšić, 1987), Stvari (Herceg Novi, 1991), Boja duše (Valjevo, 1993), Ma folie manquée (Beograd, 1994), Ostatak misli (Beograd, 1995), Misao slike (Beograd, 1996). Živi i radi u Beogradu.


1999;