Svetlost i senka u impresionizmu : Aleksandra Milutinuvić

Svetlost i senka u impresionizmu : Aleksandra Milutinuvić
Aleksandra Milutinuvić(autor)
Izdavač: Zadužbina Andrejević

Ovaj rad ostvaren je celovito kao literarni sastav i kao izvrsno promišljanje impresionističkog slikarstva. Pohvalu zaslužuje iznijansirani vid razumevanja poetičke, rečju duhovne i istorijsko-kulturne jedinstvenosti impresionizma. Zapaža se i opredeljenost autorke da središnje mesto definisanja suštine impresionizma opredeli sintagmom sinteza nauke i umetničke prakse koja implikuje značenje da se i individualna duhovna nadgradnja savremenika javlja kao aktivan kreativni potencijal, novi antropološko-civilizacijski kvalitet savremenika. Autorka, koristeći literaturu, suvereno vlada materijom i uspeva da prikaže impresionizam kao nezaobilaznu pojavu u umetnosti XX veka. Ovaj rad nos

i sve karakteristike jednog ozbiljnog, odgovornog i kreativnog odnosa prema temi.


2014; Broširani povez; ćirilica; 21 cm; 65 str.; 978-86-525-0154-0;