Svadbeni marš i druge komedije : Zoran Božović

Svadbeni marš i druge komedije : Zoran Božović
Zoran Božović(autor)
Izdavač: Narodna knjiga – Alfa

U "Svadbenom maršu" Božovic koristi obrazac vodvilja i spretno gradi pricu o tome kako ce tri sestre, kceri potpukovnika u penziji, steci muževe. U "Dijamantskoj ogrlici" pisac spaja matricu detektivske price i komedije situacije, stavljajuci u prvi plan gospodu Danu, pripadnicu stare beogradske porodice, i njenu igru sa ukucanima. Ko

mad "Šesto culo" govori o nevoljama coveka koji pocinje da govori istinu i time dovodi porodicu u nepriliku, dok je igra "Igor i Maja" neka vrsta Božovicevog ispitivanja do kojih granica može da se razvija dvostruki bracni trougao ili mnogougao, kome ce razrešenje i smisao ako ga uopšte ima dati novi par ljubavnika. Najzad, monodrama "Cekajuci odbeglog muža" poseduje izvesnu tragikomicnost koja izvire iz osvešcenja glumice koja shvata da su prošli i njena mladost i slava.


2002; ćirilica; 21 cm; 267 str.; 86-331-0507-1;