Stranputice Srbije : Milan Tripković, Gordana Tripković

Stranputice Srbije : Milan Tripković, Gordana Tripković
Milan Tripković, Gordana Tripković(autor)
Izdavač: Mediterran Publishing

Bitan kvalitet ovog rukopisa treba, čini se, prvenstveno tražiti u analitičnosti primenjenog pristupa, kao i u neophodnoj širini i promišljenosti u izvođenju zaključaka iz empirijskog materijala, pri objašnjenju kompleksnih fenomena koji su predmet naučnog interesovanja njegovih pisaca. To se posebno ogleda u činjenici da se autori dobro čuvaju da ne zapadnu kako u jednostranost “regionalizma” i pomodnost “multikulturalizma”, tako ni u nekritičko uzdizanje “evroatlantskih integracija”, kao univerzalnog “ključa” za rešavanje svih naših, inače u dužem vremenskom periodu nagomilavanih, nedaća.
Prof. dr Milovan Mitrović
U o

voj monografiji objavljuje se deo istraživanja autora na više naučnih projekata koji su realizovani u poslednjih nekoliko godina na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, pod rukovodstvom Milana Tripkovića, a koji su finansirani od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj R Srbije, te Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Ovde se, dakle, radi o nastojanju da se naučno-stručnoj i široj javnosti predoči deo nalaza ostvarenih u jednom kontinuiranom naučnom istraživanju najvažnijih socijalno-ekonomskih i kulturnih obeležja i mogućnosti Vojvodine, kao specifičnog regiona unutar Srbije, koje se posmatraju u svetlu kako unutrašnje stabilizacije i neophodne transformacije srpskog društva, tako i u okvirima njegovog šireg regionalnog povezivanja i integracije u Evropu.
Prof. dr Miloš Marjanović
Ova knjiga predstavlja duboku i sveobuhvatnu kritičku i analitičku studiju srpskog društva, koja rasvetljava skrivene i sedimentirane mehanizme koji su sputavali tranzicijske procese u Srbiji poslednjih decenija. Kroz strukturnu analizu i kritičku refleksiju, autori su jasnim jezikom i često poetskim stilom pokazali da je društvena kriza u svim bitnim ekonomskim, političkim i kulturnim aspekte obeležila život Srbije na prelazu vekova.
Prof. dr Dušan Marinković


2009; latinica; 24 cm; 386 str.; 978-86-86689-16-0;