Srpska umetnost 18. i 19. veka : Leposava Šelmić

Srpska umetnost 18. i 19. veka : Leposava Šelmić
Leposava Šelmić(autor)

Sanja Filipović(prevod)

Izdavač: Galerija Matice Srpske

Zbornik sadrži sabrane studije i članke u kojima je vrsni istraživač srpske umetnosti novijeg doba, kakva je bila Leposava Šelmić, novim podacima i zaključcima osvetlila razdoblje u kojem su delovali umetnici ovog perioda. Sve vrline naučnog metoda otkrivaju da su njeni sudovi i atribucije o slikarima i njihovim delima podrobno istražene i iznete sa velikim naučnom uverljivošću, što svedoči o istraživaču koji je izgradio “svoj samosvojni metod”, savršeno usklađujući terensko otkriće sa već osvedočenim činjenicama ili dobro zasnovanim hipotezama.


2003; ćirilica; 24 cm; 493 str.; 86-83603-05-9;