Srednji tečaj engleskog jezika 2 – Horizons – CD (2) : Gordana Petričić, Biljana Meseldžija, Ranko Ivančević

Srednji tečaj engleskog jezika 2 - Horizons - CD (2) : Gordana Petričić, Biljana Meseldžija, Ranko Ivančević
Gordana Petričić, Biljana Meseldžija, Ranko Ivančević(autor)
Izdavač: Institut za strane jezike

Udžbenik se sastoji od 12 nastavnih jedinica
i 2 revizije, dodatka sa uputstvima za pisanje na engleskom jeziku, kao i dodatka sa gramatikom na srpskom jeziku. Postoji i „mini-rečnik“ koji daje izgovor i ono značenje u kojem je reč upotrebljena u udžbeniku.Koncepcija udžbenika HORIZONS je zasnovana na naučnim principima teorije učenja i na komunikativnom pristupu u nastavi stranih jezika. U njemu se integrišu sve jezičke veštine, a poseban značaj je posvećen funkcionalnom pisanju.
Savlađuj

ući gradivo slušaoci se osposobljavaju da samostalno koriste savremeni engleski jezik u različitim životnim situacijama, sto nije lako kada se jezik uči van prirodnog govornog okruženja.
Polazeći od pretpostavke da se jezik najbolje uči na podsticajnim sadržajima autori su napravili zanimljiv izbor kulturološki i tematski privlačnih tekstova povezanih sa aktuelnim zbivanjima a u domenu interesovanja naših slušalaca.
Zasnovan na snažnom jezičkom programu i modernoj metodologiji udžbenik je po sadržaju originalan, svež i savremen, a uz to je i dobro likovno opremljen.
Uz udžbenik izrađeni su i:
– priručnik za nastavnike
– audio kasete za rad na času i samostalan rad kod kuće


2006;