Spomeničko nasleđe Kosova i Metohije – CD

Spomeničko nasleđe Kosova i Metohije - CD
Izdavač: Multimedia

Na CD romu je dostupan sveobuhvatan uvid u umetničko stvaralaštvo na Kosovu i Metohiji od praistorije do danas i rađen je na osnovu dokumentacija Republickog i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Prištine.
K

orisnici u okviru multimedije mogu da se kreću kroz četiri poglavlja ("Sakralna arhitektura" koja obuhvata crkve, manastire, isposnice, groblja i islamske verske objekte; "Profana arhitektura" podeljena je na stambenu, javnu i memorijalnu; posebnu celinu čine "Mostovi i fortifikacije", a"Arheološka nalazišta" hronološki prikazuju lokalitete praistorije, antike, ranog srednjeg veka, epohe do turskih osvajanja i onih koji se datuju u 15. vek ili kasnije) i da do medusobno srodnih spomenika stignu linkovima pomocu kojih se, preko očuvane kulturne baštine, stvara slika o stvaralačkomkontinuitetu na prostoru Kosova i Metohije.

Prikaži više


2001;