Sociologija etniciteta : Siniša Malešević

Sociologija etniciteta : Siniša Malešević
Siniša Malešević(autor)

Slobodanka Glišić(prevod)

Izdavač: Fabrika knjiga
Naslov originala: The Sociology of Ethnicity

Glavni cilj ove knjige jeste da pruži sistematičan pregled i kritičku analizu vodećih socioloških teorija o etničkim odnosima. […] U ovoj knjizi sam analizirao osam takvih istraživačkih paradigmi koje se mogu smatrati najuticajnijim medju savremenim sociološkim objašnjenjima etničkih odnosa, a to su: neomarksizam, funkcionalizam, simbolički interakcionizam, socijalna biologija, teorija racionalnog izbora, teorija elite, neoveberovski pristup i antifundacionalizam. […] Mada istič


2009; latinica; 24 cm; 351 str.; 978-86-7718-089-8;