Hrvatske knjige

Sociolingvistička analiza jezika štampe u japanskom jeziku : Milica Jotov

Sociolingvistička analiza jezika štampe u japanskom jeziku : Milica Jotov
Milica Jotov(autor)
Izdavač: Zadužbina Andrejević

U ovoj monografiji autorka se bavi ispitivanjem lingvističkih i kulturoloških aspekata upotrebe različitih terminoloških registara (kultura, moda, sport, ekonomija, politika) u tekstovima iz dnevne štampe u tzv. periodu produžene stagnacije najnovije japanske istorije (2000–2010). Ovaj vremenski okvir izabran je zbog specifičnih socioekonomskih okolnosti koje su izazvale promene u životnim stavovima mlađih generacija, pa samim tim, indirektno, i u jezičkoj upotrebi. U ovom obim

nom interdisciplinarnom istraživanju autorka iz strukturalističkih, sociolingvističkih i kognitivističkih perspektiva analizira uticaj jezika na društvo i društva na jezik u datom društveno-istorijskom trenutku u Japanu. Monografija čini inovativan pomak u poimanju različitih aspekata japanskog jezika kako u sociolingvističkom tako i u pragmatičkom i kognitivno-lingvističkom smislu.


2015; ćirilica; 24 cm; 116 str.; 978-86-525-0240-0;

Exit mobile version