Smak sveta : Dragoš Kalajić

Smak sveta : Dragoš Kalajić
Dragoš Kalajić(autor)
Izdavač: MIR Publishing

Pred nama je neobično delo – i po sadržaju i po formi. Izdato originalno na latinici, a predstavljajući zapravo ABECEDU Smaka Sveta, odlučili smo se da formu ABECEDE ostavimo, ali ovoga puta na ćirilici. Kalajić je verovao da nema očuvanja evropske tradicije i baštine, bez očuvanja sopstvene. Otuda su Kalajićeve reči prenešene ćirilicom, a reči onih drugih koje autor neretko navodi – latinicom, na njihovim originalnim jezicima", istakao je izdavač Aleksandar Protić.
Kalajić

ev "Smak sveta" predstavlja štivo u kojem se iznova otkriva značenje pojma besmrtnosti, a koje čitaocu ujedno pomaže da spozna ono što je "s druge strane značenja", nešto "više od života", ono što je ideja vodilja u sveprisutnoj potrazi za smislom.
Autor u delu, koje je kompas za morfologiju i ezoteriju pojedinih fenomena modernog sveta, obrađuje 61 pojam – iz kulturologije, filozofije, istorije, tehnologije, komunikacija, kibernetike, umetnosti i prirodnih nauka. A fenomene tog sveta, u znaku pomračenja Zapada, objašnjava kroz "pojmovnik sunovrata i srozavanja modernog čoveka".
"Ova knjiga je, paradoksalno, danas u Srbiji možda aktuelnija no u vreme njenog prvog izdanja. Horizonti tadašnjih čitalaca bili su zamagljeni specifičnom, ambivalentnom, jugo-socijalističkom uslovljenošću percepcije zapada i fascinacijom zapadnom stvarnošću, koja je svoje pravo lice za našeg čoveka tek kasnije otkrila. Ona nam danas daje sigurnu poziciju i dobra je osmatračnica za sliku dekadencije i uzroke nihilizma modernog sveta. Izabrane pojave, opisane i objašnjene u knjizi, dijagnostičkom preciznošću su locirane kao čvorne tačke tektonskih poremećaja savremene civilizacije, te ni danas nisu izgubile na aktuelnosti. Naprotiv. Tendencije krize nisu promenjene već su ubrzane i pojačane", viđenje je recenzenta knjige, reditelja Dragana Ćirjanića.


2015; Broširani povez; ćirilica; 25 cm; 383 str.; 978-86-6321-011-0;