Slobodna kultura : kako veliki mediji koriste tehnologiju i zakon za gušenje kulture i kontrolu kreativnosti : Lorens Lesig

Slobodna kultura : kako veliki mediji koriste tehnologiju i zakon za gušenje kulture i kontrolu kreativnosti : Lorens Lesig
kako veliki mediji koriste tehnologiju i zakon za gušenje kulture i kontrolu kreativnosti

Lorens Lesig(autor)

Peđa Sinđelić(prevod)

Izdavač: Službeni glasnik
Naslov originala: Free Culture / Lawrence Lessig

"Lorens Lesig je setna duša. Mali crni oblaci koji lebde nad glavom ovog advokata, profesora na pravnom fakultetu Stanford univerziteta i jednog od najpoznatijih američkih komentatora slučajeva iz oblasti intelektualne svojine, ne pokazuju nameru da se raziđu u dogledno vreme. U Slobodnoj kulturi: kako veliki mediji koriste tehnologiju i zakon da bi zaposeli kulturu i kontrolisali kreativnost, on insistira na tome da je time ponovo ugrožena sama bit naših sposobnosti da stvaramo kulturu. Iako


2005; latinica; 24 cm; 325 str.; 86-7549-439-4;