Simbol i sugestija (Monografija Vlade Veličkovića) : svet simbola i simboli sveta u slikarstvu Vladimira Veličkovića : Slobodan Lazarević

Simbol i sugestija (Monografija Vlade Veličkovića) : svet simbola i simboli sveta u slikarstvu Vladimira Veličkovića : Slobodan Lazarević
svet simbola i simboli sveta u slikarstvu Vladimira Veličkovića

Slobodan Lazarević(autor)

Novica Petrović(prevod)

Izdavač: IP A-Z book

Monografija predstavlja sveobuhvatan prikaz dela jednog od najpoznatijih srpskih slikara, Vladimira Veličkovića. On je umetnik koji je svojim delom osvojio vrh likovne umetnosti druge polovine XX veka i koga autori francuske enciklopedije savremene umetnosti Avanture dvadesetog veka smatraju «jednim od najboljih savremenih slikara».
Zbog svog izuzetnog umetničkog stvaralaštva Vlada Veličković je odlikovan najvišim francuskim odlikovanjem u oblasti kulture i umetnosti – Comandeurdans l" orderdes Arts et des Lettres. Primljen je u francusku Akademiju umetnosti i član je SANU od 1984. godine.
160 repr


2003; latinica; 32 x 32 cm; 228 str.; 86-84355-04-0;