Sanskritska gramatika: sa poredbenim objašnjenjima : Manfred Majrhofer

Sanskritska gramatika: sa poredbenim objašnjenjima : Manfred Majrhofer
Manfred Majrhofer(autor)

Aleksandar Loma(prevod)

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića

"Sanskritska gramatika" sa poredbenim objašnjenjima Manfreda Majrhofera u prevodu Aleksandra Lome sažet je i pristupačno napisan prikaz jednog od najstarijih i najtajanstvenijih jezika. Uobličen pre 2500 godina klasični sanskrit je književni jezik stare, a delom i današnje Indije. Prema rečima prevodioca knjižica (120 strana), ima dve osnovne namene: da pruži elementarni kurs sanskrita, kroz koji se upoznaje njegova gramatička struktura i pristojan broj reči, i koji u svom rezultatu osposobljava za čitanje uz pomoć rečnika i da tako stečeno poznavanje sankskrita smesti u okvir indoevropske komparativne lingvistike. Prevodilac je n


2002; latinica; 18 cm; 116 str.;