Rat je prvi počeo : Aleksandar Baljak

Rat je prvi počeo : Aleksandar Baljak
Aleksandar Baljak(autor)
Izdavač: Agora

Aleksandar Baljak je, nesumnjivo, najveći živi srpski aforističar, a knjiga Rat je prvi počeo, nakon sedmogodišnje ćutnje, ono žižno mesto na kome se pretresaju, duhovito, uverljivo i, nadasve, neproverljivo, relevantna pitanja srpske stvarnosti s početka dvadesetog veka.
Šireći polje aforističarske predmetnosti, on u ovoj knjizi pokazuje kako nisu samo politika i politički život, kao se često misli, najvažniji izvor aforitičarskog umeća u srpskoj satiri.
Aleksandar Baljak ima zadivljujuću sposobnost jezgrovitog i tačnog određivanja suštine i najsloženije društvene, političke i antropološke pojave. NJegove iskošene, duhovit

e i krajnje sažete definicije ukazuju da on ima izuzetnog dara da napiše jedan rečnik naše političke i socijalno-psihološke stvarnosti.
Žarko Trebješanin
Satirična misao Aleksandra Baljaka i danas ima neku vrstu posebne uloge. Ona je minijaturna škola uspravnosti, lucidnog nepristajanja na niskosti, na trivijalne podvale, na ćiftinsku filozofiju.
Miroslac Egerić
Aleksandar Baljak, majstor i mag modernog aforizma, čini ovom književnom formom više nego mnogi drugi studijama, esejima i sociološkim raspravama. Naprosto pogađa u središte problema, mentaliteta, bića, istine, pitanjem odgovara a odgovorom pita.
LJiljana Šop
Po Baljaku, aforizam, taj "dribling duha na malom prostoru" nema za svrhu uveseljavanje već problematizok


2. izdanje, 2009; ćirilica; 18 cm; 284 str.; 978-86-6053-004-4;