Rabotnici, vojnici, duhovnici : društva srednjovekovnog Balkana : Sima M. Ćirković

Rabotnici, vojnici, duhovnici : društva srednjovekovnog Balkana : Sima M. Ćirković
društva srednjovekovnog Balkana

Sima M. Ćirković(autor)
Izdavač: Equilibrium

Knjiga sadrži izbor studija vodeceg srpskog medieviste publikovanih u inostranim i jugoslovenskim naucnim publikacijama u periodu 1962-1996 (cetiri studije su prvi put objavljene u ovoj knjizi). Trideset studija je grupisano u tri tematske celine: I. Materijalne strukture: kontinuitet i promena; II. Društveni modeli i društvene stvarnosti; i III. Kulturni obrasci društava u sazrevanju. Stu

dijama je pokriveno široko podrucje od problema razvoja i zaostalosti na srednjovekovnom Balkanu, preko istorije rudarstva i tehnike, problema društvene stratifikacije, društvenih odnosa i institucija, do crkvene istorije (zastupljene su teme o pravoslavnoj, katolickoj i heterodoksnoj »crkvi bosanskoj«) i kulturnih pojava (dvorska kultura, obrazovanje i škole, uticaj ranog cirilicnog štamparstva). Studije se objavljuju na srpskom jeziku, cirilicom, s podacima o prvobitnom izdanju, sa uobicajenim naucnim aparatom, propracene su istorijskim kartama, dijagramima i tabelama, obimnim registrom i beleškom o piscu. Knjigu je priredio Vlastimir ?okic


1997; Tvrd povez; ćirilica; 25 cm; 516 str.; 86-82937-01-8;