Queer teorija : Anamari Džagouz

Queer teorija : Anamari Džagouz
Anamari Džagouz(autor)

Tatjana Popović(prevod)

Izdavač: Centar za ženske studije
Naslov originala: Queer Theory: an Introduction / Annamarie Jagose

Homoseksualnost se uobičajeno i najšire razumeva kao ono što opisuje seksualnu privlačnost prema osobama istog pola. Ne čini se da je bilo šta u ovoj definiciji problematično ili neizvesno. Međutim, teorijski poduhvat donošenja precizne odluke o tome šta konstituiše homoseksualnost ? ili pragmatičnije, ko je homoseksualac ? daleko od toga da je samoočigledan. Iako postoji određena populacija muškaraca i žena koji se manje-više neproblematično mogu opisati kao homoseksualci, brojne protivrečne okolnosti izazivaju sumnju u pogledu preciznog omeđavanja homoseksualnosti kao opisne kategorije. Primera radi, da li


2007; latinica; 23 cm; 154 str.; 978-86-86513-06-9;