QT časopis 1-2 (Priroda želje i društvo transgresije)

QT časopis 1-2 (Priroda želje i društvo transgresije)
Izdavač: Centar za kvir studije

Pored raznovrsnosti tema u časopisu i velikog broja zastupljenih autora, među kojima je najviše filozofa, sociologa i istoričara (tim redom), odavno poznatih našoj javnosti (Derida, Delez, Gatari, Bart, Burdije, Fuko itd.) trideset članaka ipak povezuju neke zajedničke crte i to po dva osnova. U prvoj liniji po tome što potiču od autora koji bi se mogli uglavnom okarakterisati kao poststrukturalisti ili „postmodernisti" (izraz koji mnogi nisu želeli da dovode u vezi sa svojim imenom, kao npr. Fuko) ili socialni konstrukcionisti. Druga objedinjujuća crta jeste ona koja se tiče forme zastupljenih članaka. Namera nam je

bila da važne probleme predstavimo u pristupačnijim formama kao što su predavanja, novinski članci i intervjui. Nismo želeli da to budu članci iz naučnih časopisa, krcati fus notama i sa strogom strukturom.

Prikaži više


2010; latinica; 295 str.;