Psihologija rada u formuli uspeha organizacije

Psihologija rada u formuli uspeha organizacije
Izdavač: Centar za primenjenu psihologiju

Pred vama se nalazi prirucnik koji bi trebalo da bude svojevrsni spoj, most izmedju teorije i prakse psihologije primenjene u preduzecu. Ovaj prirucnik je stvaran u nizu generacija psihologa iz Sekcije za psihologiju rada Društva psihologa Srbije, sa ciljem upucivanja na one oblasti rada koje traju u kontinuitetu ili koje su tek zapocete. U tekstovima koji slede ima mnogo radnog iskustva psihologa iz prakse u preduzecima i ustanovama. Ima i saveta kako imati bolju komunikaciju sa zaposlenima drugih zanimanja.

Prirucnik smo pisali sa idejom da je daleko bolje posle studija i u toku rada imati ""nešto"" materijalno iz prakse nego vecito pocinjati ""od prvog sprata"" jer put ""do zvezda"" ne mora neizbežno da bude trnovit.Teme koje su obradjene u prirucniku su samo presek tema, problema i oblasti kojima se psiholozi u preduzecima i ustanovama u poslednjih nekoliko godina nešto više bave, npr: teme vezane za adaptaciju, motivaciju, zadovoljstvo poslom, analizu posla, edukaciju kadrova, konflikte na radu, selekciju kadrova, profesionalnu orijentaciju i savetovanje, teme neposrednije vezane za snalaženje u preduzecu, komunikaciju sa zaposlenima i menaxerima, rad sa racunarima, organizovanje radionica kao i teme od znacaja za rad u nekim od posebnih oblasti psihologije rada – kao što su saobracajna psihologija i marketinška komunikacija.Prirucik je namenjen svima koji se bave psihologijom rada, planiranjem i organizovanjem rada, rukovodjenjem, kao i onima koji se za takvu delatnost pripremaju.

Prikaži više


2003; latinica; 24 cm.; 189 str.; 86-83797-06-6;