Proces civilizacije – sociogenetička i psihogenetička istraživanja : Norbert Elijas

Proces civilizacije - sociogenetička i psihogenetička istraživanja : Norbert Elijas
Norbert Elijas(autor)

Dušan Janić(prevod)

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića

Prva knjiga – Promene ponašanja u gornjim društenim slojevima na zapadu: 1. Sociogeneza pojmova “civilizacija” i “kultura” (Prva glava: sociogeneza suprotnosti “kultura” i “civilizacija” u Nemačkoj; O sociogenezi pojma “civilisation” u Francuskoj); 2. O civilizaciji kao specifičnoj promeni ljudskog ponašanja. Druga knjiga – Promene društva nacrt za jednu teoriju civilizacije: 3. O sociogenezi zapadne civilizacije (mehanizmi feudalizacije; Sociogeneza države).


2001; latinica; 24 cm; 635 str.;