Probacija ili zatvor : Midhat Kapidžić

Probacija ili zatvor : Midhat Kapidžić
Midhat Kapidžić(autor)
Izdavač: Zadužbina Andrejević

Polazište ove monografije je savremena ekonomska kriza koju autorka ne poima isključivo u kontekstu ekonomije, već je razmatra sa aspekta celine kulture kao opštu krizu vrednosti. Ona ne teži tome da prevazilaženje krize, za šta skicira metodiku, predstavlja kao jednostavan zadatak. Za prosuđivanje sistema vrednosti koji je postao žrtva isključivosti racija, pažnju koncentriše na sreću, kao na centralnu kategoriju humane koncepcije koja je iznad racija, upućujući tako na jednu moguću novu paradigmu, u svakom slučaju na duhovni centar paradigme ljudskog razmišljanja. Pretenzija da o o

voj aktuelnoj temi ne bude diskutovano unutar uhodanih – doduše zastarelih – koordinata optimizma i pristrasnosti, kao i hrabrost da se istražuje mehanizam uzroka i efekata u celini jesu glavni atributi monografije.


2015; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 127 str.; 978-86-525-0222-6;