Privatni život kod Srba u dvadesetom veku

Privatni život kod Srba u dvadesetom veku
Izdavač: Clio

Poslednji od četiri toma Privatnog života na tlu srpskih zemalja bavi se istorijom privatnosti tokom dvadesetog veka. Vrtlozi politički nestabilnog vremena, između Prvog svetskog rata i devedesetih godina nametnuli su oblikovanje svakodnevnog života na našim prostorima, prodirući duboko do najskrivenijih slojeva privatnosti, menjajući ih, nekada postepeno, nekad naglo, bez najave. Autori tekstova sabranih u knjizi prate uticaj i pravce tih promena, otvarajući, u većini slučajeva, po prvi put neke od ključnih tema istorije privatnosti kao dela društvene istorije. Knjiga obuhv

ata nekoliko većih tematskih oblasti, od detinjstva, braka i porodičnih odnosa, preko položaja žene do studije privatnosti na selu, analize privatnosti u oblasti stanovanja, religioznosti i života građanstva posle Drugog svetskog rata. Posebno je obrađen fenomen izbegličke privatnosti, seksualnosti, odevanja, novih medija i građanske privatnosti. Tekstove prate i odgovarajući likovni prilozi, koji upotpunjuju obrađene teme. Na kraju knjige nalazi se odabrana bibliografija sa popisom arhivskih fondova i korišćene literature.

Prikaži više


2007; Tvrd povez; ćirilica; 21 cm; 968 str.; 978-86-7102-287-3;