Pretpostavke i pobijanja : Karl Poper

Pretpostavke i pobijanja : Karl Poper
Karl Poper(autor)

Dragan D. Lakićević(prevod)

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića

Filozofija logičkog pozitivizma je deo opšteg intelektualnog ambijenta u kome se formira Karl Poper. Iako sam nikad nije bio član ove filozofske skupine, problemi koji su se tu postavljali i rešavali dali su osnovni podstrek njegovom mišljenju i filozofskoj delatnosti. Poperova sklonost za filozofiranje veoma se rano artikulisala, i to formulisanjem pitanja na koja će tražiti odgovore do kraja života. A ona su glasila: Kada bi neka teorija trebala da se rangira kao naučna? Postoji li kriterijum za određivanje naučnog karaktera ili naučnog statusa neke teorije?


2002; ćirilica; 23 cm; 585 str.; 86-7543-051-5;