Presudne godine : Dimitrije Đorđević

Presudne godine : Dimitrije Đorđević
Dimitrije Đorđević(autor)
Izdavač: Srpska književna zadruga

U knjizi su štampani tekstovi našeg poznatog istoričara Dimitrija Đorđevića, profesora istorije na Stanfordskom univerzitetu u Kaliforniji, koji se odnose na političku situaciju u Jugoslaviji od raspada zemlje 1991. godine do 2001. Njegovi tekstovi, koji su pisani za američke listove i medije, odnose se na ratnu situaciju u nekadašnjoj Jugoslaviji, na manipulisanje zapadne javnosti srpskim problemom i navodnom krivicom srpskog naroda, na stalnu satanizaciju Srba u štampi, na agresiju NATO pakta na Srbiju 1999. godine, na političke prioritete u Srbiji posle oktobarskih promena i na druga tada aktuelna pitanja. Dimitrije

Đorđević je u svim svojim napisima u vreme dramatičnih ratnih zbivanja na tlu nekadašnje Jugoslavije stalno isticao povezanost demokratskog pitanja sa razrešenjem srpskog nacionalnog pitanja. U tom svetlu je doživeo i demokratske promenom u Srbiji u oktobru 2000. godine. Studiozan pogovor Dušana T. Batakovića odnosi se i na celokupni istoriografski rad profesora Đorđevića i na njegovo viđenje prelomnih godina u istoriji srpskog naroda u XX veku.


2003; ćirilica; 21 cm.; 233 str.; 86-379-0804-7;