Pravna informatika : uvod u primenu informatike u pravu : Stevan Lilić

Pravna informatika : uvod u primenu informatike u pravu : Stevan Lilić
uvod u primenu informatike u pravu

Stevan Lilić(autor)
Izdavač: Zavod za udžbenike – Beograd

Prvo izdanje Pravne informatike izašlo je iz štampe pre petnaest godina kao svojevrsna novost među univerzitetskim udžbenicima. Knjiga je u potpunosti ispunila svoju nastavnu i edukativnu svrhu. S obzirom na veoma dinamičan razvoj informatičke te3hnologije, a posbno njen razvoj u oblasti prava, drugo izdanje Pravne informatike sadržinski je usklađeno sa sadašnjim tokovima u ovoj oblasti. Novim na

stavnim programima, koji su rađeni prema zahtevima Bolonjske deklaracije, na pravnim fakultetima u našoj zemlji se predviđa da predmet Pravna informatika bude obavezan predmet na prvoj godini studija, sa naglaskom na skills, što je, takođe, uslovilo usklađivanje sadržaja novog izdanja sa potrebama nastave.
Pravna informatika se sastoji iz dva dela. U prvom je reč o sistemskom pristupu pravu (kibernetika, opšta teorija sistema, teorija informacija i teorija upravljanja), genezi pravne informatike (jurimetrija, kibernetika i pravo, pravna informatika) i pravu u informatičkom okruženju (informatika i informatička tehnologija i pravo). U drugom delu se razmatraju područja primene informatike u pravu, pravni informacioni sistemi, informatička tehnologija i upravni postupak, kompjuterski kriminal i pravo privatnosti i informatička tehnologija.
Treba očekivati da će Pravna informatika Stevana Lilića svojim sadržajem doprineti da se predmet pod ovim nazivom na našim pravnim fakultetima u celini približi svetskim i evropskim akademskim standardima.


2. izdanje, 2006; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 157 str.; 86-17-13765-7;