Postideologije : Vladimir Milutinović

Postideologije : Vladimir Milutinović
Vladimir Milutinović(autor)
Izdavač: Utopija

To što već neko vreme na ulicama gradova istočnoevropskih zemalja nema velikih parola na crvenoj podlozi i slika Lenjina, Marksa i Engelsa, mnogi su uzeli kao dovoljan razlog da kažu da ideologije više nema i da naše vreme proglase postideološkim. Ova knjiga bavi se pitanjem da li je to istina. Te 1989. godine zaista se nešto desilo i sa razlogom se od tada uz mnogo šta stavlja prefiks post, ali je otvoreno šta. Ono što pobuđuje sumnju jeste da je zajedno sa ideologijom nestala i filozofija i da političke manipulacije nema ništa manje, a da ratovi i krize izbijaju kao i ranije. Vladimir Milutinović (1967), filozof, živi u Beogradu. Do sada je obja

vio Kratku istoriju filozofije, nekoliko naučnih radova i više desetina tekstova primenjene filozofije na politiku i javni život.


2008; latinica; 20 cm; 129 str.; 978-86-85129-62-9;