Popularna lingvistika u školi : Milan Šipka

Popularna lingvistika u školi : Milan Šipka
Milan Šipka(autor)
Izdavač: Prometej – Novi Sad

Priručnik za nastavnike maternjeg jezika, sa didaktičkim napomenama, objašnjenjima i uputstvima kako da zanimljive sadržaje pojedinih knjiga u okviru Biblioteke "Popularna lingvistika" iskoriste u obradi jedinica iz gramatike, pravopisa i kulture izražavanja, kao i na časovima domaće lektire, u radu lingvističkih sekcija, takmičenjima u poznavanju maternjeg jezika i drugim vidovima nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Na taj n

ačin pružena im je konkretna pomoć u radu, da sami pronalaze inventivnije i savremenije pristupe objašnjavanju jezičkih pojava i tako doprinesu uspešnijem ostvarivanju programskih zadataka, a samim tim i podizanju nivoa lingvističkog obrazovanja i kulture govora naših učenika.


2. izdanje, 2007; Broširani povez; ćirilica; 20 cm.; 100 str.; 978-86-515-0133-6;