Pjer Burdije : Ana Petrov

Pjer Burdije : Ana Petrov
Ana Petrov(autor)
Izdavač: Orion Art:Fakultet za medije i komunikacije – Univerzitet Singidunum

Pjer Burdije danas se smatra jednim od najpoznatijih i najuticajnijih francuskih sociologa druge polovine 20. veka. Ova knjiga nudi kratku kritičku biografiju Pjera Burdijea, u okviru koje se ističu načini na koji je intelektualna figura ovog autora formirana u akademskim diskursima, osvrt na najznačajnije koncepte koji se vezuju za teoriju datog autora, te eksplikaciju onih koncepata koji su nezaobilazni kada je reč o Burdijeovoj teoriji i pogotovo onih koji se tiču njegovog diskursa o kulturi i umetnosti. Poseb

na pažnja posvećena je recepciji diskursa Pjera Burdijea, sa ciljem ukazivanja na aktuelnost njegove teorije, ali i mehanizme konstruisanja mitske veličine ovog autora, zbog čega se ovde posebno razmatra kritika, odnosno, dekonstrukcija autorove pozicije u savremenoj nauci.


2015; Broširani povez; latinica; 21 cm; 101 str.; 978-86-6389-025-1;