Paradoksalna sreća – ogled o hiperpotrošačkom društvu : Žil Lipovecki

Paradoksalna sreća - ogled o hiperpotrošačkom društvu : Žil Lipovecki
Žil Lipovecki(autor)

Milica Kozić(prevod)

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića

Nova modernost je rođena: ona se podudara sa "civilizacijom želje" koja se razvila u toku druge polovine XX veka. Ova revolucija neodvojiva je od novih usmerenja kapitalizma koji se opredelio za stalno podsticanje potražnje, komercijalizaciju i beskrajno umnožavanje potreba: potrošački kapitalizam zauzeo je mesto proizvodnih ekonomija. Za nekoliko decenija, affluent society preokrenulo je životne stilove i navike, povuklo za sobom novu hijerarhiju ciljeva kao i novi odnos prema stvarima u vremenu, sebi i drugima. Život


2008; Broširani povez; ćirilica; 18 cm; 438 str.; 978-86-7543-155-8;