Pamćenje i samozaborav : Bojan Jovanović

Pamćenje i samozaborav : Bojan Jovanović
Bojan Jovanović(autor)
Izdavač: Orpheus

Nesumnjivo je da je knjiga Pamćenje i samozaborav Bojana Jovanovića rezultat istraživanja fenomena memorisanja i zaboravl?anja u tradiciji i kulturi srpskog naroda, u čijim predanjima otkrivamo kako se taj narod odnosio prema bitnim istorijskim događajima i ličnostima i kako je uspostavl?anjem određenih narativa kao stabilizatora memorije kreativno pamtio svoju prošlost. […] U tom kontekstu i pamćenje onog što se nije dogodilo ima važnost psihološke, socijalne i duhovne činjenice, čije je značenje udal?eno od tumačenja koje sadržaj ispričanog poistovećuje sa stvarnošću. Vera u njenu istinitos

t ima snagu autoriteta tradicije koja se prenosi generacijama i potvrđuje identitet kolektiva. Kao što jezik pamteći našim zaboravom postaje primarno naša najsloženija kulturna tvorevina, tako i u kolektivnoj memoriji preovladavanje fiktivnog potvrđuje značaj kreativnog pamćenja kao duhovne vertikale…
* * *
Ova knjiga je informativna, analitična, multidisciplinarna, naučno promišl?ena, otrežnjujuća i gorka u pouci. […] Ona je na posredan način gorka u stavu i zakl?učku da od istorije nismo naučili mnogo i da ponavl?ačima koji su padali na tom važnom ispitu nije naklonjena budućnost. […] Knjiga Pamćenje i samozaborav Bojana Jovanovića jeste slojevita, prizmatična i mudra, pa zato može da bude i koristan putokaz na raskršćima vremena.
Petar Pijanović
Knjiga Bojana Jovanovića Pamćenje i samozaborav predragocena je za savremeno srpsko društvo, srpski narod i srpsku kulturu. U njoj autor, strpl?ivo i skrupulozno, inventarišući sve naše griže i muke, daje presek našeg sećanja i našeg zaborava, odnosno samozaborava… On je, ukazujući na mnogolike i mnogobrojne figuracije našeg sećanja i (samo)zaborava, nagovestio, isijavajući zrake utehe i pouke, jezgrom vlastite egzegetske kristalizacije, da voleti svoj narod ne znači laskati mu, ili kriti njegove slabosti, već ih, naprotiv, odvažno iznositi i boriti se protiv njih.
Selimir Radulović


2014; Broširani povez; ćirilica; 18 cm; 346 str.; 978-86-7954-135-2;