P.S. : Ana Ristović

P.S. : Ana Ristović
Ana Ristović(autor)

Knjiga Ane Ristović spada u onu kategoriju knjiga koje se mogu označiti kao izabrano- sabrane pesme. U veoma obimnom pogovoru Alena Bešića iščitane su sve pesničke knjige ove pesnikinje koja već ima svoje mesto i autentičan glas u savremenoj srpskoj poeziji. Istovremeno to iščitavanje je polazište i podsticaj za nova čitanja i vrednovanja dosadašnjeg pesničkog opusa pesnikinje. Na drugoj strani, ova knjiga pokazuje doslednost u negovanju i razvoju svoje poetike koja je već nagoveštena u prvoj njenoj knjizi. Širenje tematsko

– motivskih opsega iz knjige u knjigu pokazuje jednu doslednu disperziju značenja u kojoj se pesnikinja i te kako dosledno snalazi držeći tu disperziju na okupu koji artikuliše smisaone celine na različitim nivoima. Posle ove knjige sa nestrpljenjem možemo očekivati novu pesničku zbirku i nova nijansiranja već izgrađene poetike Ane Ristović.


155 str.;