Osnovi investicija : šesto izdanje : Zvi Bodi, Alan J. Markus, Aleks Kejn

Osnovi investicija : šesto izdanje : Zvi Bodi, Alan J. Markus, Aleks Kejn
šesto izdanje

Zvi Bodi, Alan J. Markus, Aleks Kejn(autor)

Bojana Vujanović(prevod)

Izdavač: Data status
Naslov originala: Essentials of Investments

Knjiga Osnovi investicija je udžbenik za studente koji se prvi put sreću sa oblašću investiranja. U knjizi se dosledno obrazlaže osnovna teza – da su tržišta hartija od vrednosti gotovo efikasna, to jest, da su hartije od vrednosti uglavnom pravilno vrednovane, s obzirom na njihove karakteristike u pogledu rizika i prinosa. Posebno se ističe važnost alokacije aktive, koja zaslužuje najveću pažnju u analizi politike investiranja kao glavna odrednica odnosa između rizika i prinosa investicionog portfolija. Knjiga je usredsređena na analizu investicija. Autori su se potrudili da opišu praktičnu primenu teorije o investiranju i predstave koncepte koji imaju praktičnu vrednost.


2009; latinica; 28 cm; 726 str.;