Optička svojstva nanomaterijala : grupa autora

Optička svojstva nanomaterijala : grupa autora
grupa autora(autor)
Izdavač: Akademska misao

Monografija «Optička svojstva nanomaterijala» nastala je kao rezultat višegodišnjih istraživanja svojstava materijala i struktura nanometarskih dimenzija, koja se neguju u Centru za fiziku čvrstog stanja i nove materijale Instituta za fiziku u Beogradu. Tematski, ova Monografija usmerena je na prikaz optičkih i spektroskopskih tehnika za karakterizaciju materijala na nanoskali i rezultate koji su postignuti u primeni ovih tehnika u analizi svojstava oksidnih nanoprahova TiO2, CeO2 i ZnO, koji su među brojnim nanostrukturama do sada našli najširu primenu. Pored prik

aza tehnika i metoda za karakterizaciju materijala na nanoskali, Monografija nudi i prikaz teorijskih modela za analizu rezultata, kaoi same rezultate.


2012; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 254 str.; 978-86-7466-414-8;