Ogledi o poimanju slike : Živojin Turunski

Ogledi o poimanju slike : Živojin Turunski
Živojin Turunski(autor)
Izdavač: Clio

Može se reći da je celokupno stvaralaštvo Turinskog podeljeno između slikarstva i pisane reči, a nije jednostavno proceniti da li i koliko Turinski-slikar duguje Turinskom-kritičaru ili je mogući red dugovanja obrnut. Možda smo, ipak, bliži istini ako usvojimo tezu o izbalansiranim uzajamnim odnosima u kojima je slikar svoje ateljejsko iskustvo ustupio prokletom zanatu kritičara, kako je u jednoj svojoj opservaciji Turinski označio poziciju kritičara. Od početka 60-ih godina Turinski je aktivan učesnik umetničkog života, a njegov slikarski angažman sinhrono prati delovanje teoretičara, kritičara i esejiste. Kao intelektualac

osobenog senzibiliteta i intuicije i sam je znao da radije govori o drugima nego o sebi. Od januara 1962. godine, kada je publikovao u reviji Danas svoj Ogled o saznanju slike, bibliografija Turinskog ispunjena je studijama, osvrtima komentarima, predgovorima, polemikama.
Autor:
Rođen 1935. godine u Zrenjaninu. Završio Slikarski odsek na Akademiji (danas Fakultet) za likovne umetnosti u Beogradu 1960. a nešto kasnije i poslediplomske studije. Imao preko deset samostalnih izložbi i brojne kolektivne izložbe u zemlji i inostranstvu. Dugi niz godina se bavio likovnom kritikom i esejistikom. Pisao u više časopisa i sarađivao sa njima. Na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu bio profesor za predmet slikarska tehnologija a kasnije redovni profesor slikarstva. Član ULUS-a od 1961. godine. Objavio knjige iz oblasti tehnologije i likovne umetnosti Boje, veziva, tehnike slikanja, Beograd, 1970, Slikarska tehnologija, 1976 (nekoliko izdanja). Sa engleskog jezika preveo: Robert Massey, Recepture za slikare, Beograd, 1980, Jedinstvo merila, ogledi, Vršac,1984, Miodrag Rogić, Beograd, 1990.


1998; ćirilica; 364 str.;