Ogledi o bolu – neurofilozofska istraživanja : Nikola Grahek

Ogledi o bolu - neurofilozofska istraživanja : Nikola Grahek
Nikola Grahek(autor)
Izdavač: Otkrovenje

Ima li bola bez ikakve bolnosti ili bola bez i najmanje patnje? Ima li okolnosti bez bola ili bolnog osećanja bez oseta bola? Ako ovakvi krajnje neobični ili čudnovati bolovi postoje, kako su oni mogući i nako kojim osnovama ih valja objasniti? Čemu nas oni mogu naučiti kada je reč o samom našem doživljaju bola? Mogu li nam oni razotkriti stvarnu složenost bola, njegove ključne konstitutivne elemente, kao i pravu ulogu koju ti elementi igraju u našem ukupnom iskustvu bola? Ukazuju li nam oni na pravi sklop i sadejstvo nervnih struktura i mehanizama koji opslužuju bol? Možemo li te

snu vezu između doživljaja bola i aktivnosti ovih struktura i mehanizama načiniti prozirnom ili razumljivom? Moramo li, u svetlu novih saznanja koje nam pružaju neuronauke, preinačiti ili čak odbaciti naše duboko ukorenjene intuicije i pojmove o bolu?


2002; Broširani povez; latinica; 21 cm; 149 str.; 86-83353-30-3;