Očajanje : Jasmina Reza

Očajanje : Jasmina Reza
Jasmina Reza(autor)

Stanko Džeferdanović(prevod)

Izdavač: Narodna knjiga – Alfa
Naslov originala: Une désolation / Yasmina Reza

Prvi roman – novela Jasmine Reze Očajanje napisan je u formi monologa jednog starijeg ekscentričnog gospodina koji u isto vreme naglas razmišlja, i razgovara sa raznim osobama iz svog života. Na kraju i sam junak se pita šta je to sreća, a iza svega se krije duboka upitanost o smislu života. Rezin duhovit i žestok napad na malograđaske vrednosti, sa velikim osećajem za jezik i zavidnom virtuoznošću, zadire u širok spektar provokativnih moralnih, duhovnih i kulturnih problema.


2003; latinica; 21 cm; 117 str.; 86-331-1115-2;